Beste leden,

Op maandag 26 november is er de gelegenheid om een judo-examen af te leggen.

Hoe weet je of je examen mag/kan doen ?

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

– eerst voldoende aantal stempels in je stempelboekje: dit wil zeggen ten minste 1 blaadje vol

– leerstof is gekend : Loop geen ontgoocheling op door onvoorbereid naar het examen te komen !

– akkoord van de lesgever

Inschrijven is noodzakelijk, en dit tegen ten laatste vrijdag 23 nov op het secretariaat bij Sabine (niet via mail).

Met sportieve groeten,

Judo Stene